Ressursbanken

En tjeneste fra MittVarsel.no

En tjeneste fra MittVarsel.no

Meny

MittVarsel

For å innfri Arbeidsmiljøloven krav om tilrettelegging for varsling om kritikkverdige forhold, er det nå flere bedrifter som velger en digital løsning.

 

Med MittVarsel.no får ansatte tilgang til informasjon som etiske retningslinjer og rutiner for varsling.

Dialog mellom parter er kryptert og saker lagres trygt i henhold til GDPR.

 

Som kunde av løsningen kan du velge om dere ønsker å saksbehandle et varsel internt eller å sette ut til en ekstern saksbehandler.

  • Dere kan redigere tekst og lenker i portalen
  • Velge språk
  • Gi tilgang til å varsle anonymt og å ha dialog med anonym varsler
  • Opprette og tildele roller som saksbehandlere, administrator og lesebruker
  • Saksbehandle i systemet
  • Lagre i systemet
  • Hente ut rapport, logg og statistikk til styre og ledelsen ( og se trender)
  • Du kan få en portal per butikk/ område, og du kan saksbehandle sentralt, legge til flere saksbehandler eller overføre sak til en områdeansvarlig.

 

Lenken til portal kan legges på intranettsider, som lenke i eksisterende personalhåndbok eller HMS- Håndbok.