Ressursbanken

En tjeneste fra MittVarsel.no

En tjeneste fra MittVarsel.no

Meny

dinHMS Gruppen

OM OSS | dinHMS

Noen av landets største bedriftshelsetjenester har gått sammen og dannet dinHMS Gruppen, som bistår i bedriftenes forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen. Vi har unik kompetanse med mange praktiske verktøy og onlineløsninger som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid.

dinHMS Gruppen har kontorer over store deler av Norge.

Vi har i tillegg samarbeid med flere andre leverandører av bedriftshelsetjenester rundt om i landet for å være en komplett, landsdekkende leverandør.

Vi er en samarbeidspartner som bistår ledere, mellomledere og medarbeidere i arbeidsrelaterte spørsmål og kompetanseheving innen HMS.  Våre kunder opplever at vi har kunnskap, service, engasjement, teknologi og vilje til å dele.